BOKNINGSVILLKOR

Dessa villkor gäller bokningar på Stiftelsen Mannaminne för privatpersoner. Villkor för bokning, avbokning och ändring av bokningar för grupper får du separat från kundtjänst när du gör en gruppbokning.

BEKRÄFTELSE AV VILLKOR

Bokningen blir bindande när den kund som anges som kontaktperson har betalat för hotellrummet i samband med bokningen och fått Stiftelsen Mannaminne (i fortsättningen "säljarens") bekräftelse på bokningen per e-post. Bokningar görs på Internet på adressen www.www.mannaminne.se eller direkt via mannaminne .happybooking.se.

RÄTT TILL AVBOKNING

Kontaktpersonen har rätt att avboka beställningen avgiftsfritt senast 7 dagar innan bokningen börjar. Om kontaktpersonen avbokar, ändrar eller utebliven ankomst senare än 7 dagar före bokningen börjar debiteras den totala kostnaden för bokningen.

Kontaktpersonen ska göra avbokningar och ändringar av sina bokningar via telefon på 0613-20290. Om priset för det ombokade rummet är högre än för den ursprungliga bokningen, ska kontaktpersonen betala mellanskillnaden i priserna.

FÖRFOGANDE AV RUMMET OCH UTCHECKNING

Hotellgästerna får inte släppa in utomstående personer i hotellets lokaler. Dörrkoder får inte överlåtas till andra än dem som har angetts som boende i rummet.

Gästerna ska checka ut från rummet senast kl. 12.00 på avresedagen. Därefter fungerar dörrkoderna inte längre. Säljaren är inte ansvarig för föremål som lämnas i rummen eller hotellets allmänna utrymmen. Gästerna bör alltid kontrollera att dörrarna går i lås när de lämnar rummet eller hotellet.

ÅLDERSGRÄNSER

Kontaktpersonen ska vara myndig. Minderåriga får övernatta på hotellet under förutsättning att det bor åtminstone en myndig person i samma rum.

ORDNINGSREGLER

Hotellgästerna ska följa hotellets ordningsregler under sin vistelse. Ordningsreglerna finns att läsa på Stiftelsen Mannaminnes webbplats på adressen www.www.mannaminne.se samt på informationstavlor i hotellet.

Hotellgäster får inte uppträda så att de stör andra gäster eller boende i närheten av hotellet. Om gäster uppträder störande eller på annat sätt försummar sina skyldigheter enligt detta avtal, kan de avvisas från hotellet. Om någon av gästerna i rummet måste avvisas från hotellet på grund av störande beteende eller försummelse av sina skyldigheter enligt detta avtal, har kontaktpersonen inte rätt till återbetalning eller andra ersättningar.

Rökning i rummen och andra utrymmen i hotellet är absolut förbjudet och kan utlösa automatiskt brandlarm. Personer som orsakar larm på grund av rökning är ansvariga för alla larm-, service- och städkostnader som rökningen medför. Det är förbjudet att ta in husdjur i hotellet. Personer som tar in djur i hotellet är skyldiga att ersätta alla service-, administrations- och städkostnader som detta medför. Larm- och andra kostnader som uppkommer på grund av brott mot ordningsreglerna eller oavsiktliga larm ska i sin helhet betalas av den som orsakar larmet och i sista hand av kontaktpersonen.

LOGIUPPLÅTARENS ANSVAR

Person som bor i rummet är helt och hållet ansvarig för alla skador som han/hon orsakat och för de kostnader som orsakas hotellet eller tredje part eller som är en följd av handlingar i strid med avtalet. Om det inte går att fastställa identiteten på den gäst i rummet som orsakat skadan eller kostnaden eller om det inte går att få ersättning för skador eller kostnader av denna gäst, faktureras skadorna och kostnaderna kontaktpersonen.

Om det är problem att ta rummet i besittning eller om gästen upptäcker fel eller brister i säljarens tjänst, hotellrummets inredning och skick, ska gästen genast när felet upptäcks meddela säljaren, så säljaren har möjlighet att rätta till felet. Anmälan görs genom att ringa till Stiftelsen Mannaminnes telefonväxel, vars telefonnummer finns på hotellet. Säljaren är inte skyldig att gottgöra kontaktpersonen för fel eller brister som inte har meddelats på vederbörligt sätt och under vistelsen.

STÄDNING AV RUMMET

Kunden ska själv städa sitt rum vad utcheckning. Städning går att beställa för en kostnad av 100 kr/rum, kontakta Stiftelsen Mannaminnes växel på 0613-20290. Avgift vid utebliven städning 250 kr/rum. Om du anser att rummet inte är städat när du kommer, kontakta oss vid incheckning.

KUNDENS PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

När du gör en beställning måste du uppge viss information om dig själv. Vid beställning anger du ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi tycker det är viktigt att du vet vad vi gör med dessa uppgifter och varför vi kräver dem av dig som handlar.

SÄLJARENS ANSVAR

Om säljaren inte kan erbjuda bokad logi, har kontaktpersonen rätt att få tillbaka bokningsavgiften. Säljaren ska utan dröjsmål meddela eventuella ändringar till kontaktpersonen för bokningen. Rätt till ändringar förbehålls.

Informationen du lämnar om dig själv används endast internt hos Stiftelsen Mannaminne AB. Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer säljas eller föras vidare till tredje part. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig hos oss. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

Stiftelsen Mannaminne

28.02.2013